Recensie: ‘Wat de levenden kunnen leren van de stervenden - Christine De Coninck en Ann Brusseel


Als je van uw arts te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, is dat een harde boodschap. Jij en je naasten krijgen in één klap heel wat te verwerken. Een eerste reactie kan ongeloof of boosheid zijn, je staat machteloos en vraagt jezelf af waarom het jou overkomt.

 

Je ziekte aanvaarden is een heel moeilijk proces en vraagt tijd. Want je verliest niet alleen de regie over je lichaam, maar je kampt ook met vele vragen. Hoe lang heb ik nog? Ga ik veel pijn lijden? Voor vele mensen is het erg lastig dat ze afhankelijk zijn van de zorg van anderen.

 

Al deze zaken kunnen je angst inboezemen. Angst om te sterven of angst voor wat komen gaat. Het is mogelijk dat je lichamelijke ongemakken krijgt, zoals benauwdheid of pijn. Je weet totaal niet wat je te wachten staat.

 

Bij uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts verscheen het boek ‘Wat de levenden kunnen leren van de stervenden’ van Christine De Coninck en Ann Brusseel.

‘Wat levenden kunnen leren van de stervenden’ is een ingetogen, maar daarom niet minder ontroerend relaas van twee verpleegsters uit de palliatieve zorg.

 

Christine De Coninck en Ann Brusseel werken in de palliatieve zorg in het UZ in Gent. Doorheen de jaren hebben zij vele honderden mensen, jong en oud, vrouwen en mannen, arm en rijk, begeleid in hun laatste weken en uren naar de onvermijdelijke dood. Met velen van die stervenden voerden zij intense gesprekken. Gesprekken van wroeging en teleurstelling, maar ook van vreugde en berusting. Niemand anders dan de stervende zelf weet beter hoe je gelukkig kan leven zonder spijt.

 

In ‘Wat levenden kunnen leren van de stervenden’ staan de verhalen van 29 opmerkelijke patiënten die Christine en Ann begeleid hebben naar hun laatste reis. De twee verpleegsters vertellen onomwonden wat er omgaat bij de patiënten die weten dat ze het ziekenhuis niet levend zullen verlaten.

In films zie je dat mensen die weten dat genezing niet meer mogelijk is en hun einde heel nabij is, een bucket list hebben met dingen die ze nog moeten doen voor ze heengaan. Maar is dit het allerbelangrijkste waar mensen aan denken?

 

In dit boek staat geen bucket list, maar verhalen van wijsheid, geluk, verdriet en spijt. Er staat geschreven wat we écht nog moeten doen als we weten dat ons levenseinde nadert.

Dit is bij iedereen verschillend. Het kunnen kleine dingen, grote dingen, onbenullige zaken, moeilijke opdrachten, maar ook onvergetelijke dingen zijn. Zaken waardoor je voor altijd herinnerd zal worden of waardoor je kan sterven als een gelukkige mens.

 

Sterven is een onderwerp waar velen onder ons liever- nog - niet aan denken. De verhalen van deze mensen zijn leerrijk en doen je nadenken over wat er belangrijk is in het leven. Ook over hoe kwetsbaar we allemaal zijn. Uit deze opmerkelijke verhalen kunnen we belangrijke levenslessen trekken. We moeten genieten van het leven terwijl we leven en plezier maken want het kan zo vlug voorbij zijn. In onze huidige maatschappij is de prestatiedruk zo hoog dat we dikwijls geen tijd hebben om te genieten. Genieten is voor iedere persoon verschillend, het kan op vele manieren en hoeft niet altijd veel geld te kosten. Denk maar aan genieten van je familie of vrienden, een ontspannend dagje nietsdoen,of jezelf trakteren op een gebakje,.....

 

Want sommige mensen nemen het zichzelf kwalijk op hun sterfbed dat ze te weinig van het leven geprofiteerd hebben. Het leert ons ook hoe kwetsbaar we allemaal zijn en hoe we moeten vasthouden aan wat ons geluk, geborgenheid en liefde schenkt.

 

Eén ding staat vast : sterven doen we allemaal. Maar als het zover is zijn we allemaal beginnelingen. De angst om te sterven zal er altijd zijn omdat we onvoorbereid zijn. Het allerbelangrijkste wat Christine en Ann met dit boek willen zeggen is: spreek het uit. Verzoen je, spreek je wensen uit, je dromen, spreek je liefde uit voor de mensen van wie je houdt en zorg dat je goed voorbereidt bent. Het is van groot belang dat je kenbaar maakt hoe je alles zou willen zodat je kan sterven als een gelukkig mens. Maak alles in orde en doe dit liever te vroeg dan te laat.

 

ISBN: 9789089315076 - Hardcover - 192 blz. - Prijs: € 22,95 - Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts