Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy - Laurence Sterne


Tristram Shandy is een omgevallen boekenkast, een satire op geleerdheid en een aansporing om literatuur te lezen. De titel dekt de lading totaal niet: het is een verzameling uitweidingen, satirische schetsen, humoristische dialogen, filosofische overpeinzingen, karaktertekeningen en commentaren op de samenleving en cultuur.

 

Tristram Shandy is een ongebruikelijk en raar boek. Het verhaal, als je daarvan kunt spreken, wijkt af van wat gangbaar is – ook typografisch. Sterne heeft nieuwe vormen gevonden voor zijn roman. Zo zijn er geheel zwarte, blanco en gemarmerde pagina’s, en die worden allemaal ook weer van commentaar voorzien. De typografie wekt verbazing, niet in de laatste plaats vanwege het krankzinnige gebruik van liggende streepjes.

 

Er valt veel te lachen en te grinniken: Sterne voert grappige en intrigerende figuren ten tonele, bijvoorbeeld Tristrams vader en moeder, zijn oom Toby, korporaal Trim en dominee Yorick (een portret van Sterne zelf).

 

Tristram Shandy is ‘het beslissende boek’ van Joke van Leeuwen. Zij schreef voor deze uitgave het nawoord.

 

Laurence Sterne (1713 – 1768) was een Iers-Engels romanschrijver en geestelijke. Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy en Een sentimentele reis door Frankrijk en Italië vestigden zijn reputatie. Zijn werk bleek bijzonder invloedrijk: hij ontwikkelde een verteltechniek die vooruitliep op de zogenaamde Stream of conciousness, bekend uit het werk van James Joyce en Virginia Woolf.

 

Het Leven en de Opvattingen van de Heer Tristram Shandy/ Laurence Sterne/ € 45 / ISBN 978 90 253 008 14/Verschijnt 12 januari 2016