Etienne Vermeersch vertelt over zijn boek 'Over God' op de Boekenbeurs


Dinsdag 1 november was emeritus-hoogleraar en ere-vicerector aan de Universiteit Gent Etienne Vermeersch te gast op de Boekenbeurs.

De 82-jarige filosoof, ethicus, klassiek filoloog en scepticus sprak er naar aanleiding van zijn boek ‘Over God’ met Frank Verstappen.

 

Etienne Vermeersch vertelde over over zijn leven als katholiek en als atheïst. Hij trad in bij de Jezuïetenorde in 1953, vijf jaar later trad hij uit de orde en werd hij een atheïst.

 

Op de boekenbeurs vertelde Vermeersch over zijn leven als Jezuïet en wie zijn inspiratie was om het Christelijk geloof de rug toe te keren.

Verder hield hij een filosofisch betoog over het feit dat God al dan niet bestaat. Voor de professor is het duidelijk: God bestaat niet.

 

“Christenen geloven dat God almachtig en liefdadig is., maar hoe komt het dan dat  er vele mensen lijden en dat er kwaad in de wereld. De god van het christendom is dus almachtig noch oneindig goed”, aldus Etienne Vermeersch.

 

Met een onontkoombare overtuigingskracht toont Vermeersch aan dat we het bestaan van de god van het christendom niet alleen om principiële redenen, maar ook op grond van ‘zijn Openbaring’ zowel op rationele als op ethische gronden niet kunnen aannemen. Volgens hem zijn er genoeg argumenten die aantonen dat God niet bestaat, zowel bij de katholieken als bij de moslims.

“Alles wat positief is in de wereld en in de Bijbel kunnen we op een wetenschappelijke, ‘naturalistische’ wijze verklaren, zonder op het bestaan van een god een beroep te moeten doen. Alles wat negatief is, wordt, als we in de leiding en inspiratie van een goede, wijze en almachtige god geloven, volkomen onbegrijpelijk en absurd”, vertelde de professor.

 

Wie meer wil weten over de argumenten die Etienne Vermeersch aanhaalt over het feit dat God nooit bestaan heeft, kunnen we zijn boek  ‘Over God’ zeker aanbevelen.

 

“De God-Vader heeft zich in zijn ‘Openbaringen’ zwaar vergist; ofwel is hij niet echt liefdevol, ofwel heeft hij niet de almacht die de godsdiensten hem altijd hebben toegeschreven. Dus bestaat de ‘Vader’ zoals de godsdiensten hem voor ogen hebben, zeker niet.”

 

ISBN: 9789460014703 - Paperback  met flappen- 142 blz. - Prijs: € 16,90 - Uitgeverij: Vrijdag

Bekijk HIER alle foto's